бързо

quickly, fast; rapidly, swiftly, hurriedly; speedily; promptly
бързо-бързо very quickly; hurriedly
много бързо in no time; double quick; by leaps and bounds; like winking
ам. at a fast clip
бързо! jump to it! по-бързо! разг. step on it! sharp's the word! вървя бързо walk fast, be a fast walker
go at a good pace, go/ам. hit the pace; make the best of o.'s way
действувам бързо be quick/swift/prompt to action; act without delay, take action without delay
за да стане по-бързо for the sake of expedition
извършвам нещо бързо do s.th. with dispatch/in a jiffy
колкото може по-бързо as quickly as possible
напредвам бързо make rapid progress
не е бързо there's no great/big hurry
не мога да вървя толкова бързо като теб I can't walk as fast as you (do), I can't keep up with you
раста много бързо grow very fast, grow like a weed
той смята бързо точно he is quick and accurate in figures
той бързо стигна там he didn't take long getting there, he got there in no time
* * *
бъ̀рзо,
нареч. quickly, fast; rapidly, swiftly, hurriedly; speedily; promptly; (енергично) like the clappers; \бързо! jump to it! \бързо-\бързо very quickly; hurriedly; амер., sl. pronto; вървя \бързо walk fast, be a fast walker; go at a good pace, go/амер. hit the pace; move at a cracking pace, make the best of o’s way; действам \бързо be quick/swift/prompt to action; act without delay, take action without delay; за да стане по-\бързо for the sake of expedition; извършвам нещо \бързо do s.th. with dispatch/in a jiffy; колата върви много \бързо the car goes like a bomb/like the clappers; колкото може по-\бързо as quickly as possible; много \бързо in no time; at the double, double quick; by leaps and bounds; like winking; амер. at a fast clip; напредвам \бързо make rapid progress; не е \бързо there’s no great/big hurry; по-\бързо! разг. step on it! sharp’s the word! раста много \бързо grow very fast, grow like a weed; това не става \бързо it is a slow work; той \бързо стигна там he wasn’t long in getting there, he got there in no time; той смята \бързо и точно he is quick and accurate in figures.
* * *
гай по-бързо, ако искаш да победиш.; hastily; hurriedly; promptly; swift{swift}
* * *
1. go at a good pace, go/ам. hit the pace;make the best of o.'s way 2. quickly, fast;rapidly, swiftly, hurriedly;speedily;promptly 3. БЪРЗО - БЪРЗО very quickly;hurriedly 4. БЪРЗО! jump to it! по-БЪРЗО! разг. step on it! sharp's the word! вървя БЪРЗО walk fast, be a fast walker 5. ам. at a fast clip 6. действувам БЪРЗО be quick/swift/prompt to action;act without delay, take action without delay 7. за да стане по- БЪРЗО for the sake of expedition 8. извършвам нещо БЪРЗО do s.th. with dispatch/ in a jiffy 9. колкото може по- БЪРЗО as quickly as possible 10. много БЪРЗО in no time;double quick;by leaps and bounds;like winking 11. напредвам БЪРЗО make rapid progress 12. не е БЪРЗО there's no great/big hurry 13. не мога да вървя толкова БЪРЗО като теб I can't walk as fast as you (do), I can't keep up with you 14. раста много БЪРЗО grow very fast, grow like a weed 15. той БЪРЗО стигна там he didn't take long getting there, he got there in no time 16. той смята БЪРЗО точно he is quick and accurate in figures

Български-английски речник. 2013.

Look at other dictionaries:

 • бързо — (42) нар. 1.Быстро, поспешно: ѥгда чьтеши книгы. не тъшти сѩ бързо иштисти до дроугы˫а главизны. Изб 1076, 1 об.; Зашедшю сл҃нцю не достоить мр҃твца хоронити. не рци тако борзо дѣлаѥмъ. нѣли како оуспѣѥмъ до захода. КН 1280, 525г; хожениѥ же ни… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

 • бързо — нар. скоро, мигновено, веднага, тутакси, неотложно, спешно, час по скоро, срочно, енергично, в миг, немедлено, безотлагателно, подвижно, чевръсто, моментално, набързо, на часа, набърже, на бърза ръка, бързешком, бързешката, бързата нар. силно, с… …   Български синонимен речник

 • бързо движение — словосъч. устрем, бяг, втурване, хукване …   Български синонимен речник

 • бързо рухващ — словосъч. неустойчив, лесно прекатурващ се, несигурен …   Български синонимен речник

 • говоря бързо — словосъч. говоря разгорещено, говоря неразбрано, ломотя, дърдоря …   Български синонимен речник

 • отивам си бързо — словосъч. махам се, изчезвам …   Български синонимен речник

 • отпращам бързо — словосъч. натирвам, изтласквам …   Български синонимен речник

 • разраствам се бързо — словосъч. напъпвам, покарвам, пущам филизи, процъфтявам …   Български синонимен речник

 • Bulgarian language — Not to be confused with Bulgar language. Bulgarian Български език Bălgarski ezik Spoken in Bulgaria, Turkey, Serbia, Greece, Ukraine, Moldova, Romania, Albania, Kosovo, Repub …   Wikipedia

 • глаголати — образно (о знаменах) шуметь на ветру или перен. сигнализировать (1): ...земля тутнетъ, рѣкы мутно текуть, пороси поля прикрываютъ; стязи глаголютъ: Половци идуть от Дона, и отъ моря, и отъ всѣхъ странъ, Рускыя плъкы оступиша. 12 13. 1. Говорить.… …   Словарь-справочник "Слово о полку Игореве"

 • и — (88) 1. Соединительный союз. Употребляется для соединения однородных членов предложения или целых предложений: Иже истягну (Игорь) умь крѣпостію своею и поостри сердца своего мужествомъ. 5. Братіе и дружино! луцѣ жъ бы потяту быти, неже полонену… …   Словарь-справочник "Слово о полку Игореве"

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.